دقیق و حساس

اگر بخواهید چیزی را پیدا کنید و یا خلق کنید، در قدم اول باید بدانید که دقیقا به دنبال چه هستید. جدا از برنامه نویسی و طراحی سخت‌افزار، هر خطای پیش آمده ویژگی‌های منحصر به خودش را دارد و باید به شیوه آن خطای پیش آمده رفتار کرد. در تیم ما برای خلق یک اثر سخت افزاری و یا نرم افزاری، دقیقا همه تیم میدانند که به دنبال چه چیزی هستیم و همیشه تیم ما روی اهداف از پیش تعیین شده متمرکز است. به حدی تیم منشور سیمین با انگیزه و با دقت بالا عمل میکند که معمولا واحد QC برای پروژه های تولید شده، با اطمینان بالایی عمل میکنند و تایید نهایی را صادر میکند.