اگر از ضرورتها و اهمیت تولید در داخل و چرائی آن بگذریم، یکی از اهداف شرکت منشور سیمین تولید صفر تا صد محصول در کشور یا به زبان سادی تر، در خود شرکت است.

استفاده از بهترین کیفیت

با توجه به حساسیت مجموعه برای ساخت بهترین کیفیت و همچنین داشتن بالاترین ضریب امنیت از نظر کارایی محصولات نهایی، از این رو این شرکت با استفاده از دانش بومی و نیروی کارآمد خود مجموعه، برای هر یک از دستگاه های تولید شده تایید چند مرحله ای قرار داده است.