واحد کنترل کیفیت این مجموعه با تکیه بر نیروهای متخصص و کارآمد، قابلیت تحلیل و ارائه راهکار مناسب برای موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت را دارا بوده و و کنترل فرآیند و چک کردن محصول نهایی را بر عهده دارد.
این واحد کنترل و اصلاح متغییرهای منفی را بر عهده دارد که روی محصول نهایی تاثیر میگذارد. همچنین این واحد همواره در تلاش هستند تا در راستای اهداف شرکت از تمامی روش های مناسب برای ارزیابی کیفیت محصول استفاده کنند تا محصولی با استانداردهای از پیش تعیین شده و کم ترین انحراف از معیار را روانه بازار کنند.

رایگان